Czynniki wpływające na efekty dezynfekcji

Wykorzystując metody chemiczne dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, trzeba zwrócić uwagę na co najmniej kilka istotnych czynników. To od nich zależy tak naprawdę, z jakiej metody chemicznej skorzystamy i czy będzie ona skuteczna.

Promieniowanie i para wodna jako metody fizyczne dezynfekcji

dezynfekcja - WarszawaPierwszym czynnikiem jest oczywiście rodzaj powierzchni. Nie na każdej powierzchni można zastosować alkohole, aldehydy czy kwasy oraz zasady. Na każdym środku dezynfekcyjnym znajdują się dokładne informacje dotyczące tego, na jakich powierzchniach dany środek może być używany. Na skutek dezynfekcji ma również wpływ to, jakie stężenie czynnika zostanie wybrane. Trzeba wiedzieć, że formaldehyd tylko w konkretnym stężeniu jest w stanie poradzić sobie z bakteriami i innymi drobnoustrojami. To samo dotyczy chlorheksydyny czy nadtlenku wodoru. Na uwagę zasługuje też formulacja środka dezynfekcyjnego i jego czas działania. Zazwyczaj im dłużej działa środek dezynfekcyjny, tym lepiej. Firmy, które oferują takie usługi jak dezynfekcja – Warszawa, biorą pod uwagę te wszystkie czynniki. Jednak do dezynfekcji stosuje się nie tylko metody chemiczne. Równie często stosowane są metody fizyczne dezynfekcji powierzchni i przedmiotów. Co więcej, metody fizyczne także mogą być bardzo skuteczne. Jedną z metod fizycznych jest promieniowanie. Do odkażania przy pomocy promieniowania wykorzystuje się fale UV. Długość tych fali wynosi dokładnie 256 nm.

Fale UV są w stanie zniszczyć drobnoustroje znajdujące się w powietrzu i na powierzchni przedmiotów. Innym środkiem dezynfekcyjnym jest para wodna. Najpierw oczyszcza się powierzchnię, a później poddaje działaniu pary wodnej. Temperatura pary wodnej wynosi od 100 do 105 stopni Celsjusza w tej metodzie fizycznej. Parą wodną można odkażać sprzęt medyczny, ubrania i nie tylko.