Dlaczego warto zbadać grunt przed budową?

Nosząc się z zamiarem budowy domu musimy liczyć się ze spełnieniem wielu formalności. Jedne z nich wymagane są w świetle prawa budowlanego, inne zaś są obligatoryjne, jednak godne uwagi. Jedną z istotniejszych kwestii bezpośrednio dotyczących budowy jest wykonanie badań gruntu, na którym stanąć ma budynek.

Czego dowiemy się z badania gruntu?

badanie gruntuPodstawą każdego domu jest fundament, na którym stoi. Zaś o stabilności fundamentu decyduje grunt, o konkretnie warunki gruntowo-wodne panujące na działce budowlanej. Jeśli grunt jest niestabilny, a poszczególne jego warstwy odznaczają się słabą nośnością, bądź też teren został dotknięty szkodami górniczymi, musimy się liczyć z wieloma problemami zarówno podczas budowy, jak i samego użytkowania budynku. Dlatego tak istotnym elementem, o którym należy pamiętać przed wbiciem pierwszej łopaty, jest badanie gruntu. Pozwoli ono uniknąć wielu przykrych niespodzianek oraz odpowiednio pokierować budową, dobierając najlepsze rozwiązania technologiczne. Czasem też może uchronić ekipę budowlana przed niebezpiecznymi wypadkami. Badanie gruntu najlepiej zlecić fachowcowi. Geotechnik przeprowadzi badania w terenie. Będzie to wiercenie, sondowanie, pobór próbek gruntu i wody, określenie poziomu wód gruntowych. Pobrane próbki wędrują do laboratorium, gdzie określane są parametry gruntu oraz skład chemiczny wód gruntowych. Dobrze wykonane badanie dostarczy nam szereg potrzebnych informacji, które będą wykorzystywane szczególnie przez architekta, ale także przez wykonawcę.

Na podstawie wykonanego badania geotechnicznego dostaniemy informacje o poszczególnych warstwach gruntu, ich składzie, parametrach i ułożeniu względem siebie. Dowiemy się, które z gruntów są nośne, a które nie. Badanie dostarczy także szczegółowych informacji na temat poziomu wód gruntowych, jego okresowym podnoszeniu się, oraz składzie chemicznym wody, co pomoże wpłynąć na wybór odpowiedniego rodzaju betonu.