Ile kosztuje zatrudnienie audytora?

W celu optymalizacji zużycia mediów w obiekcie należy najpierw określić stan wyjściowy. W tym celu mogą zostać wykonane różne działania, których wynikiem jest zebranie odpowiednich danych. Te następnie muszą być przeanalizowane, a na ich podstawie podejmowane są wiążące decyzje. Niemniej jednak w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych informacji należy zastosować sprawdzone rozwiązania.

Zalety przeprowadzenia audytu energetycznego

audyt energetyczny cenaJednym z nich jest montaż na terenie zakładu układów pomiarowych, które pozwalają zmierzyć ilość pobieranej energii. Kolejnym rozwiązaniem, które jest powszechnie stosowane jest audyt energetyczny cena takiej usługi jest uzależniona od wielu czynników. Kluczowa jest na przykład wielkość obiektu oraz stopień skomplikowania zachodzących w nim procesów. W mniejszych zakładach audyt energetyczny może trwać co najwyżej kilka dni. Niemniej jednak w dużych zakładach przemysłowych może on trwać kilka miesięcy. W ramach pracy audytora nawiązywana jest współpraca z służbami utrzymania ruchu oraz technologiami. Dzięki ich wiedzy możliwe jest określenie w jaki sposób ewentualnie zmienić cykl produkcyjny żeby móc uzyskać wymierne efekty. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań jest wymiana źródeł światła na bardziej energooszczędne. Powszechnie stosowane są bowiem diody LED, które cechują się znacznie mniejszą mocą przy tej samej skuteczności świetlnej co tradycyjne źródła.

Jest to bardzo ważne. Warto wspomnieć, że wynikiem pracy audytora jest stworzenie specjalnego sprawozdania, w którym szczegółowo opisany jest stan rzeczywisty obiektu. Oprócz tego znajdują się w nim podpunkty dotyczące możliwych do podjęcia działań wraz z szacunkowymi efektami. Dzięki temu inwestor jest w stanie podjąć najpierw działania, które przynoszą największe skutki. Kolejne inwestycje dotyczą następnych czynności co sprawia, że możliwe jest znaczne ograniczenie konsumpcji mediów w obiekcie.