Jak zbadać wytrzymałość materiału?

Żeby poprawnie zaprojektować konstrukcję należy znać wszelkie obciążenia i siły, które będą na nią działać. Posiadając taką wiedzę można przystąpić do doboru odpowiednich rozwiązań oraz materiałów. Nie bez znaczenia jest również wybranie właśnie materiału konstrukcyjnego, który będzie posiadał odpowiednie właściwości co umożliwi jego zastosowanie w odpowiedniej aplikacji. Wiedza o cechach materiału jest niezbędna dla projektanta.

Stal i jej parametry

badanie wytrzymałości staliWłaśnie dlatego wykonuje się różne testy i pomiary mające na celu dostarczyć jak najwięcej informacji o zachowaniu materiału pod wpływem działania różnych sił. Wykonuje się między innymi badanie wytrzymałości stali, która jest jednym z podstawowych materiałów konstrukcyjnych. Badanie obejmuje szereg czynności, które mają dać informację zwrotną na temat jej zachowania pod wpływem działania różnych sił. Wykonywane są między innymi: próba rozciągania, próba zginania, próba łamania czy próba udarności. Uzupełniającym badaniem jest próba twardości. Wszystkie te pomiary dostarczają informacji na temat właściwości danego stopu stali. Dzięki nim możliwe jest opisanie przy pomocy wartości wszystkich najważniejszych cech materiału. W ten sposób konstruktor jest w stanie dobrać odpowiedni stop do planowanego zastosowania. Warto wspomnieć, że do przeprowadzenia wyżej wymienionych testów niezbędna jest odpowiednia wiedza oraz aparatura pomiarowa.

Jest to bardzo ważne. Właśnie dlatego wszelkie próby są przeważnie przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolony personel w sprawdzonych laboratoriach badawczych. Tych na rynku nie brakuje. Funkcjonują one często przy uczelniach, które kształcą na kierunkach powiązanych z mechaniką lub badaniami materiałów. Dodatkowo osoba chcąca przeprowadzić testy może zwrócić się do jednego z laboratoriów akredytowanych, które posiadają odpowiednie kompetencje.