Nowe przepisy mówiące o wycince drzew na prywatnej posesji

 

Od stycznia 2017 roku krzewy i drzewa, które znajdują się na działce niekoniecznie wedle naszej woli nie będą stanowiły problemu, albowiem wchodzą nowe przepisy, które samodzielną wycinkę drzew będą regulowały. Z pewnością wielu właścicielom pozwoli to na swobodne zagospodarowanie działki. 

Wycinka drzew bez pozwolenia

najlepsza wycinka drzew w GliwicachDotychczas chcąc wyciąć drzewo rosnące na posesji konieczne było uzyskanie pozwolenia od wójta, burmistrsza bądź prezydenta miasta. Jednak po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz lasów, przez prezydenta Polski możliwa będzie wycinka drzew bez konieczności zgłaszania się po pozwolenie do urzędu. Warunkiem jednak jest to, że wycinka na działce nie będzie wiązała się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto jednak zaznaczyć, że wytyczono normy co do drzew jakie można wycinać bez pozwolenia. W nowej ustawie obwody drzew zezwalające na wycinkę bez konieczności zgłaszania się po pozwolenie są większe. Obwód pnia drzew zwolnionych ze zezwoleń nie może przekraczać 100 cm na wysokości 130 cm i dotyczy to takich drzew jak topola, wierzba, kasztanowiec, klon jesionolistny i srebrzysty, akacja i platan klonolistny. Natomiast w przypadku pozostałych gatunków drzew obwód ten zmniejszony jest do 50 cm. Oczywiście każda gmina bierze inne stawki za usługę wycięcia drzew i krzewów. Przykładowo najlepsza wycinka drzew w Gliwicach wynosi około 350 zł za drzewa, a 150 za krzewy. Od tego roku stawki za wycinkę nie będą mogły przekroczyć kwot dla drzew 500 zł zaś dla krzewów 200 zł.

Z pewnością nowe przepisy działają korzystnie dla właścicieli działek. Dotychczas nie było problemu z pozyskiwaniem pozwoleń na wycinkę drzew na prywatnej posesji i były to tylko czyste formalności i wypisywanie zbędnych pozwoleń, obarczająć dodatkowo pracę i tak już zapracowanych urzędników.