Pobyt w prywatnym ośrodku leczącym alkoholizm

Problem uzależnień od zawsze jest obecny w każdym społeczeństwie. W krajach wysokorozwiniętych problem występuje szczególnie w klasie średniej, natomiast pozostałe kraje borykają się problemami uzależnień we wszystkich grupach wiekowych oraz społecznych.

Leczenie choroby alkoholowej w prywatnym ośrodku

prywatne ośrodki leczenia alkoholizmuUzależnienie oraz jej następstwa destrukcyjnie wpływają na każdy organizm, powodując nieodwracalne skutki. Uzależnieni borykają się nie tylko z problemami natury fizycznej, lecz przede wszystkim z konfliktami wewnętrznymi natury psychologicznej. Świadomość istnienia problemu, jej diagnoza oraz chęć uzyskania wsparcia jest pierwszym krokiem do tego, aby zacząć terapię. W Polsce istnieją bardzo dobre prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu. W większości ośrodki przyjmują pacjentów w każdej fazie choroby, starając się zapewnić jak najlepszą opiekę. Podczas pobytu w takim ośrodku, pacjent zostaje zdiagnozowany przez specjalistów i lekarzy, często również przechodzi detoksykację całego organizmu, a późniejszych etapach rozpoczyna terapię odwykową. Prywatne kliniki leczenia choroby alkoholowej mają swój własny, często restrykcyjny regulamin, który należy bezwzględnie przestrzegać. Pacjenci objęci są wsparciem zarówno przez medyków, jak i specjalistów z zakresu psychologii. Leczenie odbywa się w kilku etapach i trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Podczas pobytu w takim ośrodku, chory uczęszcza na zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne, uczy się formułować swoje potrzeby oraz na nowo poznaje swój system wartości, nawiązuje relacje z innymi ludźmi, uczy się życia w trzeźwości i zaczyna akceptować swoją osobowość. Pacjenci podczas terapii uczestniczą także w różnych warsztatach, wykonują ćwiczenia, które umożliwiają im radzenie sobie z własnymi napięciami i tworzenie pozytywnych doznań. Po pozytywnym przejściu kilku etapów terapii pacjenci wracają do swojego życia, bogaci o nowe doświadczenia, starając się wytrwać w abstynencji. W dalszym ciągu uczestniczą w zajęciach, spotykają się ze swoimi opiekunami i eliminują destruktywne zachowania.

Problemy związane z uzależnieniem od różnych środków, wpływają destruktywnie na nas samych, a problemy związane z uzależnieniem często są także przyczyną konfliktów wśród najbliższych. Dzięki intensywnej terapii, integracji oraz rozwijaniu własnych umiejętności poznawczych, pacjenci osiągają bardzo dobre wyniki i często do końca życia pozostają w abstynencji.