Pogryzienie przez psa

Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy nad zwierzęciem górę bierze instynkt i dochodzi pogryzienia człowieka. Jest to nieprzyjemne tak samo dla ofiary zdarzenia, jak i dla właściciela czworonoga. Kto powinien ponieść odpowiedzialność w sytuacji, kiedy dojdzie do pogryzienia? Odpowiedź poniżej.

Kto odpowiada za pogryzienie przez psa

pogryzienie przez psa z ocPolskie prawo reguluje kwestie pogryzienia przez psa w kodeksie cywilnym, w którym znajdziemy informacje, że za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierze odpowiedzialny jest jego właściciel. O jakie roszczenia może zatem ubiegać się osoba pogryziona? Ofiara zdarzenia skorzystać może z dwóch możliwości: zadośćuczynienia i odszkodowania. Zadośćuczynienie ma rację bytu wtedy, kiedy chcemy wynagrodzić osobie poszkodowanej straty niematerialne, takie jak ból, cierpienie, powstałe w wyniku obrażeń blizny i szkody psychiczne, na przykład traumę. Jeśli natomiast doszło do strat materialnych, tj. podarcia odzieży, obuwia czy innych przedmiotów, ubiegać się można o odszkodowanie za pogryzienie, które może przybrać różne formy. Żądać możemy nie tylko zwrotu kosztów leczenia medycznego, ale również opłat związanych z dojazdem do placówek medycznych w celu podjęcia leczenia. Obciążeniem finansowym powinna zostać obarczona osoba, która jest właścicielem psa lub się nim zajmuje. Jeśli odniesione obrażenia nie były bardzo dotkliwe, możemy ubiegać się o zwrot kosztów za pogryzienie przez psa z oc właściciela zwierzęcia. W przypadku, kiedy pogryzienie było znaczne, właściciel może zostać nawet pociągnięty do odpowiedzialności karnej w postaci pozbawienia wolności.

Posiadanie psa to nie tylko przywileje, ale również obowiązki. Czworonogi będące pod naszą opieką mogą czasem zachować się nieprzewidywalnie i narazić nas na nieprzyjemności. Warto zatem zadbać o ubezpieczenie, które pozwoli nie martwić się negatywnymi skutkami posiadania psa.