pomiary drgań

Pomiary drgań w budowie maszyn

Pomiary drgań w budowie maszyn i urządzeń stanowią bardzo ważny element procesu ich prawidłowej eksploatacji. Warto przede wszystkim zastanowić się jak mierzyć drgania. 

Istota przeprowadzania pomiarów drgań

pomiary drgańMianowicie pomiary drgań to nic innego jak umieszczenie odpowiedniej liczby czujników drgań w odpowiednich punktach maszyny. Są to miejsca szczególnie podatne na negatywne wibracje. Drgania w tych miejscach osiągają wartości maksymalne. Czujniki umieszcza się najczęściej na korpusach maszyn czy też wirnikach silników wysokoobrotowych. Aby tego dokonać należy dysponować odpowiednią aparaturą pomiarową. Koszt takiego sprzętu to nawet kilkanaście tysięcy złotych. Lecz sam sprzęt nie wystarczy do przeprowadzenia prawidłowych pomiarów. Aby wyniki były miarodajne, badanie musi wykonać wykwalifikowany i przeszkolony pracownik. Tylko w takim przypadku wartość pomiarów drgań będzie najbliższa wartości rzeczywistej. Personel przeprowadzający badania drgań odpowiada za stawiane diagnozy maszyn, bowiem to od niego zależy, czy maszyna zostanie dopuszczona do dalszej eksploatacji, czy też nakazany zostanie jej remont generalny. Przeprowadzenie badania drgań w odpowiedniej fazie eksploatacji maszyny pozwala zaoszczędzić często nie małe sumy pieniędzy ze względu na fakt, iż wyniki pomiarów wyeliminują potencjalnie możliwość wystąpienia nieplanowanych przestojów maszyn i urządzeń technologicznych.

Właściciele parków maszynowych coraz chętniej korzystają z usług firm świadczących tego typu usługi pomiarowe. Zdają sobie sprawę z faktu, że lepiej serwisować maszyny niż je naprawiać. Bo koszty drugiego to zazwyczaj kilkutysięczne kwoty. Z racji tego na rynku powstaje coraz to więcej firm świadczących tego typu usługi badawcze i pomiarowe.