Prawidłowe rozliczenia WDT

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumiemy wywóz towarów z terytorium Polski na terytoria innego państwa członkowskiego na rzecz podatników podatku od wartości dodanej, który jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowej. Sprzedawcą musi być to podatnik prowadzący działalność gospodarczą, jednocześnie czynny podatnik VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT-UE.

Zasady rozliczeń wewnątrzwspólnotowych

rozliczenie wdtW przypadku WDT nabywca powinien być podatnikiem podatku na terytorium państwa członkowskiego albo osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jednocześnie jest zidentyfikowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Mogą być to także niewymienione wyżej podmioty, jeżeli przedmiot dostawy to przedmioty akcyzowe, które są objęte procedurą zawieszenia akcyzy albo procedurą przemieszczenia wyrobów z zapłaconą akcyzą. Niezwykle znaczące jest prawidłowe rozliczenie wdt. Możliwe jest zastosowanie 0% stawki podarku dla WDT w przypadku spełnienia określonych warunków. Podatnik musi dokonywać dostaw na rzecz nabywców posiadających ważny numer identyfikacji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dodatkowo przed terminem złożenia deklaracji podatkowej podatnik musi posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary zostały wywiezione z terytorium Polski oraz dostarczone nabywcy działającemu na terytorium kraju członkowskiego. Na moment składania deklaracji podatkowej, w której jest wykazane WDT, podatnik musi być zarejestrowany do VAT-UE.

Wraz z wejściem w życie dnia 1 lipca 2020 roku przepisów zmieniających, stawka podatku 0% dla transakcji WDT nie będzie miała zastosowania w przypadkach, kiedy podatnik nie złoży terminowo informacji podsumowującej VAT-UE albo złożona informacja podsumowująca nie będzie zawierała prawidłowych danych. Możliwe w tym drugim przypadku jest jednak pisemne wyjaśnienie uchybienia.