Unijne dotacje w Toruniu

W każdym polskim mieście możemy znaleźć publiczne i prywatne korzyści wynikające z uzyskanych środków unijnych. Celem dotacji unijnych jest wyrównanie poziomu konkurencyjności pomiędzy poszczególnymi regionami w kraju.

Kto wydatkuje dotacje z Unii Europejskiej?

urząd marszałkowski toruń dotacje unijneChcąc w Polsce uzyskać środki unijne, musimy się zgłosić do jednej z instytucji współpracujących z organami unijnymi. Najczęściej są to Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miasta, czy prywatne instytucje zajmujące się całą procedurą przyznawania i rozliczania dotacji. Urząd marszałkowski Toruń dotacje unijne rozdziela pomiędzy wszystkie zgłoszone wnioski od firm, organizacji publicznych i osoby prywatne. O przyznaniu dotacji decyduje wiele czynników, ponieważ wnioski są rozpatrywane pod wieloma kątami. Najważniejszy jest pomysł i jego uargumentowanie, czy li dobry biznes plan potwierdzający słuszność udzielenia dotacji. Musimy na cyfrach wykazać we wniosku, że otrzymana dotacja zostanie w taki sposób wydana, że przyniesie konkretne zyski w najbliższym czasie. W Urzędzie Marszałkowskim często są zatrudnieni pracownicy, którzy pomagają w złożeniu dokumentów i podpowiadają co można zmienić, jednak nie zrobią tego za nas. Kwota o jaką możemy wnioskować, teoretycznie jest nieograniczona, gdyż każdy fundusz unijny dysponuje od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Warunkiem koniecznym po otrzymaniu dotacji, jest prowadzenie firmy przez minimum dwa lata od momentu jej otrzymania, w przeciwnym wypadku będziemy musieli ją zwrócić.

W każdym mieście znajdują się firmy, które skorzystały z takiej pomocy, bo dla wielu to jedyna szansa. Po otrzymaniu dotacji ze środków unijnych, trzeba ją rozliczyć maksymalnie w ciągu roku, czyli przedstawić kopie faktur potwierdzających wydatki.