Wewnętrzne audyty zakładowego funduszu świadczeń

Bardzo lubię swoją pracę, ponieważ mój pracodawca ma szeroki fundusz zakładowych świadczeń dla nas, pracowników. Dzięki niemu jako pracownicy możemy realizować swoje pasje, spełniać marzenia. Zwiedziłem wiele miejsc o których nie miałem pojęcia wcześniej dzięki zfśs. 

Audyt funduszu zakładowych świadczeń przebiegł pomyślnie 

audyt wewnętrzny zfśsMój pracodawca ogłosił ostatnio, że wykonany będzie wewnętrzny audyt w ramach kontroli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Okazało się, że wielu pracowników czuło się potraktowanych niesprawiedliwie, że na przykład ich wnioski są odrzucane. Nie dochodziło do nich to, że zależne jest kryterium dochodowe czy też kolejność złożenia wniosków. No trudno, takie jest życie, ale mój pracodawca bardzo zwraca uwagę na to, aby żaden z pracowników nie czuł się gorzej. Dlatego też postanowił, że w naszym zakładzie pracy zostanie wykonany specjalny audyt wewnętrzny zfśs aby każdy miał jasność w jaki sposób są rozpatrywane wnioski. Wymagało to od nas odrobinę cierpliwości i zrozumienia, bo wszystko musiało odbywać się w majestacie prawa i być z nim zgodne. Dodatkowo szef zastanawiał się, czy organizować nowe formy aktywności czy może poczekać do końca audytu, aby nie dokładać dodatkowej pracy. Jednak jak się okazało w audycie chodziło o coś więcej, między innymi o ochronę naszych danych osobowych jak również wszystkich archiwalnych dokumentów, więc śmiało można było planować kolejne projekty. Jak się okazało taki audyt był bardzo potrzebny w naszym przedsiębiorstwie. 

Dzięki temu, że po tym szczegółowym wewnętrznym audycie zfśs otrzymaliśmy szczegółowy raport nasze kierownictwo jak również dział kadr i płac mógł szczegółowo przyjrzeć się wszystkim wydatkom jak również przemyśleć sobie wszelkie kwestie korzystniejszych rozwiązań.